Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Star Of Tomorrow: Three Kingdoms

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Đào Dịch Hy / Lý Tuấn Hào / Cát Dịch Đức
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Songs Of The Spirit

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hao Xianghai
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Love Actually ( Thuyết Minh )

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Kiều Ân / Đồng Đại Vĩ
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The First Half Of My Life (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Cận Đông / Trần Đạo Minh / Viên Tuyền / Mã Y Lợi
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Nothing Gold Can Stay (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Hiểu / Tôn Lệ
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The King's Woman (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba / Trương Bân Bân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Xuan Yuan Sword: Han Cloud (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trương Vân Long / Vu Mông Lung / Quan Hiểu Đồng / Cúc Tịnh Y / Trương Giai Ninh
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Legend of Xiao Zhuang (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Nhiếp Viễn / Cảnh Điềm / Vu Vinh Quang / Huệ Anh Hồng / Cảnh Lạc
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The King Of Fighters: Destiny

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Tomoaki Maeno / Takahiro Fujiwara / Takashi Kondo / Atsushi Maezuka / Hiroshi Okamoto
 • Quốc gia: Nhật Bản | Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legendary Di Renjie

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Quách Hiểu Đông / Bạch Băng / Hám Thanh Tử / Nhậm Gia Luân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

A Portrait Of Jianghu: Reincarnated Disciple

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Peng Yao / Zhang Lei
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

This Is Me

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Nghiên Hy / Trịnh Khải / Bao Bối Nhĩ / Tôn Kiên / Đường Nghệ Hân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The King's Woman

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba / Trương Bân Bân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Anti-Terrorism Special Forces ( Thuyết Minh )

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hà Thạnh Minh / Huỳnh Duy Đức / Tôn Nghệ Minh
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Spring Breeze Ten Miles (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Châu Đông Vũ / Trương Nhất Sơn
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Quanzhi Fashi 2

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lu Zhao / Dawei Shen
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Quanzhi Fashi

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lu Zhao / Dawei Shen
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Tomb Of King Wang 2

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Feng Junghua / Shen Dawei
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Ze Tian Ji 3

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Shen Dawei / Yang Monroe
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legend Of The Naga Pearls

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa / Vương Đại Lục / Trương Thiên Ái
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080