Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


The Odd Couple (Season 3) - Cặp Bài Trùng (Phần 3) - Tập 1/13

    Nội dung phim

    Cặp Bài Trùng (Phần 3) - The Odd Couple (Season 3): Sau khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hai người bạn cố gắng chia sẻ một căn hộ, nhưng những ý tưởng của họ về vệ sinh và lối sống khác nhau như ngày và đêm.