Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Chronos Ruler - Kẻ Thống Trị Thời Gian - Tập 1/20

    Nội dung phim

    Phim Kẻ Thống Trị Thời Gian - Chronos Ruler 2017: Câu chuyện xoay quanh “Chronos Rulers”, những người chiến đấu với những con quỷ gặm nhấm thời gian, thứ xuất hiện khi con người có mong ước quay ngược thời gian.