Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Bet Hur - Ván Bài Định Mệnh - Tập 1/35

    Nội dung phim

    Phim Ván Bài Định Mệnh - Bet Hur 2017: Nhóc OK , Văn tếu táo và Tiêu Sái Ca đều lần lượt được anh Đán nhận làm đệ tử. Thập Tam Muội thì đào tạo ba đệ tử: Thi Tiểu Đông, Trình Tiểu Bắc và Hoàng Tiểu Nam . Sau vài lần so tài với nhau, đôi oan gia Nhóc OK và Tiểu Đông trở thành đôi tình nhân. Cặp đôi đã bắt tay nhau cùng đối phó với thế trận của hai cha con Đồ Đông Hải và Đồ Đại Bảo. Nhóc OK tuy có bạn thân là Trần Tiểu Long âm thầm giúp đỡ, nhưng cũng khó tránh bị bại trận. Nhóc OK quyết tâm chiến đấu một phen cuối cùng và lúc này Vô Danh đột nhiên xuất hiện.