Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Uchu Sentai Kyuranger - Siêu Nhân Vũ Trụ Kyuranger - Tập 1/30

    Nội dung phim

    Trong một tương lai xa, trái đất đã bị xâm lược bởi bè lũ Mạc Phủ Vũ Trụ Jark Matter. Khi vũ trụ thét gào, 9 vị cứu tinh xuất hiện. Họ chính là Uchu Sentai Kyuranger.