Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


God Of War

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hồng Kim Bảo / Triệu Văn Trác / Vạn Xuyến / Hồng Thiên Minh / Đường Văn Long
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Lost Love In Time (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Vĩ Đình / Lưu Thi Thi / Từ Hải Kiều / Hàn Tuyết / Hoàng Mộng Bảo
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Ming Dynasty Assassin

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Đàm Húc / Chiêm Mục
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Thượng Cổ Tình Ca (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh / Tống Thiến / Thịnh Nhất Luân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Sacrificial Altar

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Riley Wang / Artemis
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Quân Sư Liên Minh (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Ngô Tú Ba / Lưu Đào / Trương Quân Ninh / Lý Thần / Đường Nghệ Hân / Vu Hòa Vĩ
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Long Châu Truyền Kỳ (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Mao Tử Tuấn / Tần Tuấn Kiệt / Dương Tử / Thư Sướng / Lô Tinh Vũ / Tư Cầm Cao Oa
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Princess Agents (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh / Lý Thẩm / Lâm Canh Tân / Đặng Luân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Princess Agents

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh / Lý Thẩm / Lâm Canh Tân / Đặng Luân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Painted Heart (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hùng Tử Kỳ / Bảo Thiên Kỳ / Lý Tuấn Thần / Chúc Tự Đan
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Fighter Of The Destiny (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Cổ Lực Na Trát / Lộc Hàm / Ngô Thiến
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Da Mo Gu Xia

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Thư Nhã / Trịnh Tháp Cương
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Last Wulin

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Yusi Chang / Wang Zi Quing
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legend of the Condor Heroes (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hàn Đống, Lý Tông Hàn / Dương Húc Văn / Tằng Lê, Lý Nhất Đồng / Miêu Kiều Vỹ / Trần Tinh Húc / Mạnh Tử Nghĩa / Lưu Trí Dương / Lữ Lương Vũ
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

New Way Of The Dragon

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Miêu Kiều Vỹ / Trần Khôn / Dương Dung / Trần Bách Tường
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Sword Master

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lâm Canh Tân / Giang Nhất Yến / Tưởng Mộng Tiệp
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legend Of Chusen 2 (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh / Lý Dịch Phong / Tần Tuấn Kiệt / Đường Nghệ Hân / Vương Tuấn Khải / Vương Nguyên / Dương Tử / Dịch Dương Thiên Tỉ / Thành Nghị
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Simple Man

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lisi Yang / Chen Siyu
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Legend Of Flying Daggers

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Dương Dung / Ngô Ánh Khiết / Hoàng Minh / Lưu Khải Uy / Quan Trí Bân / Viên Băng Nghiên
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legend Of Chusen 2

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh / Lý Dịch Phong / Tần Tuấn Kiệt / Đường Nghệ Hân / Vương Tuấn Khải / Vương Nguyên / Dương Tử / Dịch Dương Thiên Tỉ / Thành Nghị
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080