Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Kung Fu Soccer

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trương Vệ Kiện / Dung Tổ Nhi / Huỳnh Thu Sinh / Lâm Bảo Di
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

The Tofu War

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lê Nặc Ý / Chu Mẫn Hạn / Tiết Gia Yến / Diêu Tử Linh
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

The Unlawful Justice Squad - Legal Mavericks

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lâm Vỹ Thần / Lý Giai Lâm / Thái Tư Bối / Trương Chấn Lãng / Vương Hạo Tín
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

House Of Wolves

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trịnh Trung Cơ / Ngô Trấn Vũ / Singh Hartihan Bitto / Cheung Tat-Ming / Chrissie Chau / Hà Siêu Nghi / Maggie Jiang / Jiang Shuying / Ella Koon / Lam Tze-Chung / Eman Lam Yi-Man / Lý Xán Sâm / Ken Lo / Tenky Tin Kai-Man / Derek Tsang
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

The Unholy Alliance (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Quách Phong / Diêu Tử Linh / Dương Trác Na / Lý Bích Kỳ / Ngô Gia Lạc
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

A General, A Scholar And A Eunuch

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Tiêu Chính Nam / Tào Vĩnh Liêm / Điền Nhụy Ni / Vương Quân Hinh
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Bet Hur

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Pháp Dung / Xa Thi Mạn / Mã Quốc Minh / Huỳnh Hạo Nhiên / Lưu Thiên Minh / Tạ Hiền / Trần Bá Tường
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Another Meltdown - The Blacksheep Affair

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Triệu Văn Trác / Thư Kỳ / Vương Á Nam
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Extraordinary Mission

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hoàng Hiên / Tổ Phong / Đoạn Dịch Hoành
 • Quốc gia: Trung Quốc | Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Vampire Cleanup Department

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Tiền Tiểu Hạo / Lin Min-Chen / Ngô Diệu Hán
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Shock Wave

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lưu Đức Hoa / Khương Vũ / Trương Kế Thông / Liêu Khải Trí / Ngô Trác Hy / Tống Giai Linh
 • Quốc gia: Hồng Kông | Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Tế Công

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lương Vinh Trung / Trần Thiếu Hà / Lương Tiểu Hà
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Line Walker (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Miêu Kiều Vĩ / Xa Thi Mạn / Lâm Phong / Trần Mẫn Chi / Hứa Thiệu Hùng / Elena Kong / Sammy Sum
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

My Unfair Lady

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lâm Văn Long / Tuyên Huyên / Vương Hạo Tín / Đường Thi Vịnh / Lê Nặc Ý
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

No Reserve

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hồ Hạnh Nhi / Lê Diệu Tường / Tiêu Chính Nam
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

The No No Girl

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Tùng Linh / Trương Triệu Huy / Trần Oánh / Trương Chấn Lãng / Vương Trác Kỳ / Tạ Đông Mẫn
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Love Contractually

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trịnh Tú Văn / Trương Hiếu Toàn / Phùng Văn Quyên
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

My Dearly Sinful Mind

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Vi Gia Hùng / Mã Quốc Minh / Dương Minh / Thái Tư Bối
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Married But Available

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Huỳnh Hạo Nhiên / Huỳnh Thuý Như / Hồng Vĩnh Thành / Trần Vỹ
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080

Provocateur

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: La Gia Lương / Huỳnh Tâm Dĩnh / Thang Lạc Văn / Trương Dĩnh Khang / Lại Úy Linh
 • Quốc gia: Hồng Kông
 • Robot Overlords 1080