Cài đặt ứng dụngĐăng nhập


Star Of Tomorrow: Three Kingdoms

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Đào Dịch Hy / Lý Tuấn Hào / Cát Dịch Đức
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Nothing Gold Can Stay (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Hiểu / Tôn Lệ
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The King's Woman (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba / Trương Bân Bân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Xuan Yuan Sword: Han Cloud (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trương Vân Long / Vu Mông Lung / Quan Hiểu Đồng / Cúc Tịnh Y / Trương Giai Ninh
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Legend of Xiao Zhuang (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Nhiếp Viễn / Cảnh Điềm / Vu Vinh Quang / Huệ Anh Hồng / Cảnh Lạc
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legendary Di Renjie

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Quách Hiểu Đông / Bạch Băng / Hám Thanh Tử / Nhậm Gia Luân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The King's Woman

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba / Trương Bân Bân
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Tomb Of King Wang 2

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Feng Junghua / Shen Dawei
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Ze Tian Ji 3

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Shen Dawei / Yang Monroe
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Legend Of The Naga Pearls

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa / Vương Đại Lục / Trương Thiên Ái
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Let's Shake It! (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: An Duyệt Khê / Trịnh Nghiệp Thành / Triệu Đông Trạch
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Pháp Sư Vô Tâm 2 (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hàn Đông Quân / Trần Dao / Mike Angelo
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Rakshasa Street (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: An Duyệt Khê / Uông Đông Thành / Bạch Liễu Tịnh / Đường Quốc Đức
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

God Of War

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Hồng Kim Bảo / Triệu Văn Trác / Vạn Xuyến / Hồng Thiên Minh / Đường Văn Long
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Brotherhood Of Blades II: The Infernal Battlefield

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Dương Mịch / Trương Địch / Tân Chỉ Lôi / Trương Chấn / Lôi Giai Âm
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Once Upon A Time

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Lưu Diệc Phi / Dương Dương / La Tấn / Nghiêm Khoan / Lý Thuần
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Revalation

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Shen Dawei / Feng Chun Hua / Liu Qin
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Lost Love In Time (Thuyết Minh)

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Trần Vĩ Đình / Lưu Thi Thi / Từ Hải Kiều / Hàn Tuyết / Hoàng Mộng Bảo
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

Wu Kong

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Bành Vu Yến / Trịnh Sảng / Âu Hào / Dư Văn Lạc / Nghê Ni
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080

The Ming Dynasty Assassin

 • Đạo diễn: Jon Wright
 • Diễn viên: Đàm Húc / Chiêm Mục
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Robot Overlords 1080